Unknown alias 'ho_tro'
Unknown alias 'ho_tro'

Gửi mail cho chúng tôi

LIÊN HỆ

KHÁCH SẠN GOLDEN SEA***

Địa chỉ : 198 Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng

Điện thoại  : (+84) 236 3936 666 – 3936 777 – 3936 888

Fax : (+84) 511 3936 936

Email : info@goldenseahotelvn.com

Hotline: 0935 78 3333

KHÁCH SẠN GOLDEN SEA ĐÀ NẴNG
  198 Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng, Việt Nam
 (+84) 236 3936 666 - 3936 777 - 3936 888
 info@goldenseahotelvn.com